top of page
music, show business, people and voice concept - male singer with headphones and microphon

Boah Sounds Music Agency

Music for advertising, film, tv & digital

Voice-over service

any dialect or language

Våre stemmeskuespillere har solid erfaring med innlesing av lydbøker, e-læringskurs, voice til reklame og corporate filmer. 

Delta gjerne på innspillingen av fortellerstemmer i vårt studio via Skype!

Studio:

Kontrollrommet er basert rundt Avid S6, med Dolby Atmos-lytting, filmlerret og salong med plass til 6 gjester. To separate opptaksrom er tilsluttet kontrollrommet, med videofeed for dubbing og Skype-kommunikasjon for eksterne samarbeid.

Our voice actors have solid experience with recording of audio books, e-learning courses, voice for advertising and corporate films. We use professional voice actors for your voice-over projects. Voice over and narrator voices in various Norwegian dialects, English, American, Finnish and French.

We will send you professional mastered audio files from our professional voice-over studio in Stavanger, Norway.

 

Feel free to participate in the recording of narrator voices in our studio via Skype!

Our studio:

The control room is based around the Avid S6, with Dolby Atmos, movie screen and lounge for up to 6 guests. Two separate recording rooms are connected to the control room, with video feed for dubbing and Skype communication for external collaborations.

Contact us for your next voice-over project!

micro
nrk
Disney
tv2
Logo-Snøhetta
brand
2_DigitalNorway_case-04
statens vegvesen
olje og gass
bottom of page